Insamling för uppstart av Svenska Djurambulansen i Umeå

Under 2017 pausas engagemanget kring uppstarten i Umeå. Det har varit ett stort intresse från allmänheten, och volontärerna har varit mycket flitiga i sitt arbete i att samla in pengar till en djurambulans och framtida drift av densamma. Men även om välviljan och engagemanget varit betydande så räcker det idag inte hela vägen.

Under våren har föreningen på uppdrag av styrelsen noga utrett möjligheterna på plats gällande Umeås eventuella uppstart, det är ett stort steg att öppna på en helt ny ort där idag nyckeltal är uppsatta för att en region är hållbar. Utredningen har visat att regionen inte klarar uppsatta mål samt att det saknas erfarna engagerade ledare till många ansvarsposter. Detta är ett måste för att kunna driva en så pass komplex verksamhet som det innebär att ha dygnet runt jour med hjälp av endast volontärer.

-Vi måste först och främst växa och stå stadigt där vi redan är, det är oförändrat föreningens fokus att täcka större delar av Sverige. Vi behöver idag förnya den befintliga fordonsparken i Stockholm och Göteborg för att hantera det ökande antal larm som inkommer, målet är att ha tre nya djurambulanser i varje befintlig region innan vi växer vidare till nästa region” – säger Camilla Larsson, Generalsekreterare för Svenska Djurambulansen.

-Det är viktigt att vi inte tar oss vatten över huvudet, utan att vi säkrar framtiden för föreningen genom välgrundade beslut. Både för att involverade volontärer, och för att föreningens ekonomi skall mäkta med att hantera så många larm som möjligt.

Vid frågor, kontakta oss gärna på genom kontaktformuläret nedan.  

Kontakta oss

Mottagare

Ditt namn

Din e-mailadress

Ditt meddelande

Till Toppen