Kärrhök

Får samtal om en upphittad kärrhök som uppringaren hade fångat in då den inte kan flyga. Transporterar till Stockholms Vildfågel Rehab för undersökning. // Markku – Svenska Djurambulansen, Stockholms län