Övergivna andungar

Får samtal om tre övergivna andungar, en har tyvärr redan avlidit. Transporterar de överlevande fågelungarna till Stockholms Vildfågel Rehab där dom tas om hand. // Markku – Svenska Djurambulansen, Stockholms län