Häger

Får samtal om en hägerunge som krockat med tåget i närheten av Vallentuna. Mötte upphittaren och körde fågeln till Stockholms Vildfågel Rehab, där den tyvärr fick somna in pga svåra skador i vingarna. // Markku – Svenska Djurambulansen, Stockholms län