Hund med kräkning

Kör hund med kräkningar och med dåligt allmäntillstånd till veterinär tillsammans med ägaren. // Peter – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland