Sjuk hund

Transport av sjuk hund till veterinär för undersökning. // Mahall – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland