Ormvråk

Får samtal om en ryggskadad ormvråk som ligger stilla i ett dike vid en väg. Hämtar och transporterar till Stockholms Vildfågel Rehab för vård. // Markku – Svenska Djurambulansen, Stockholms län