Nu rullar Will och Wera ut på vägarna

Under hösten har ett omfattande arbete kring två nya djurambulanser pågått bakom kulisserna på Svenska Djurambulansen. Behovet av nya djurambulanser kommer bland annat av att antalet larm ökar samt att påfrestningen på bilarna är mycket hög. På ett år rullar en ambulans mellan 12 000 och 16 000 mil.

Donationer från månadsgivare och spontana gåvor används såväl till den dagliga driften av verksamheten, men även till specifika ändamål som behövs för att Svenska Djurambulansen ska kunna hjälpa alla djur som behöver snabb och säker transport. De nya djurambulanserna är en av de investeringar som gjorts möjlig tack vare dessa gåvor.

– Man kan säga att det är månadsgivarnas djurambulanser. Det är tack vare de pengar vi får in från dem samt alla spontangåvor som vi nu har två nya bilar i drift. Vi har sparat pengarna från deras gåvor för just detta ändamål, berättar verksamhetsansvarig Camilla Larsson.

Namnen, Will och Wera, är kopplade till organisationens originalgrundare William Wright samt medgrundaren Camilla Larsson, vars älskade franska bulldogg hette Vera. Tyvärr somnade Vera in förra året, men lever kvar i Svenska Djurambulansens minne.

Specialanpassade djurambulanser med högsta säkerhet

Föreningen har höga krav vad gäller fordonens säkerhet. Därför anpassas inredningen och byggs om speciellt för att säkerställa optimal trygghet för de djur som åker med, men också för passagerare och chaufförer. En anpassning av inredningen kostar ungefär 200 000 kronor extra per bil. En kostnad som inte varit möjlig utan alla storhjärtade givare och en bra planerad budget.

Specialanpassningen av djurambulanserna innebär bland annat att all utrustning i bilarna måste följa svensk lag och godkännas enligt riktlinjer från länsstyrelsen. En viktig aspekt är att ambulansen behöver en hundbur som enkelt kan göras om till två säkra mindre burar för att passa djur i varierande storlek. Dessutom krävs goda förvaringsmöjligheter för att säkerställa att allt ligger på plats och inte åker runt i ambulansen och skadar djur eller passagerare under färd.

Glädjande nog blev våra ambulanser godkända för verksamheten, och kunde i dagarna börja rulla på vägarna. Will kommer stärka upp i Västra Götaland, medan Wera kommer köras av chaufförsvolontärerna i Stockholms län.

Bertil och Berit går i pension

– De nya bilarna kommer ersätta Bertil och Berit som nu går i pension efter lite mer än 3 år. De har gått över 30 000 mil var under dessa år, och därmed avverkat den normala livslängden för våra fordon, säger Camilla.

Men Bertil och Berit har inte gjort sitt för Svenska Djurambulansen riktigt än. Framåt kommer de gå som extrabilar om någon av de ordinarie bilarna är på service. De kommer även att användas vid utbildning av och körprov för nya chaufförsvolontärer samt (när situationen med Covid-19 förändrats) synas på event. På så vis kan full drift säkerställas framåt i våra två regioner.

Text: Martina Svensson

Kommentarer