Utryckningar

Svenska Djurambulansen tar emot över 13 000 samtal varje år och åker på nästan 3000 utryckningar till djur i nöd. Här på vår hemsida presenteras ett urval av utryckningarna som görs. Myndighetskörningar behandlas med sekretess, och därför visas dessa inte på hemsidan.
Igelkottsungar utan mamma

Jag får samtal om att man har hittat 5 st igelkott-ungar som mest troligt blivit av med sin mamma. 2 st var tyvärr döda när jag kommer dit. Jag transporterade samtliga till Kottecentralen för vård. // Bodil – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland.

Sjuk kanin

Får samtal om en kanin som inte vill äta o dricka,jag åker och hämtar upp den ihop med sin ägare och kör till Blå stjärnan för undersökning.  // Yvonne – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland

Skadad mås

Får ett samtal om en mås som har ett stort jack på halsen och blöder ymnigt. Hämtar och transporterar till Stockholms Vildfågel Rehab för vård. // Lasse & Rolf – Svenska Djurambulansen, Stockholms län

Gammal hund

Får ett samtal om en gammal hund som inte kan resa sig upp. Hämtar och transporterar till Väsby djursjukhus för vård och undersökning. // Rolf – Svenska Djurambulansen, Stockholms län

Föräldralös igelkott

Jag går samtaö om en igelkottunge som hittats på Gibraltargatan bredvid din döda mamma, jag hämtar upp o kör till Kottecentralen för vård. // Bodil – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland.

Hund med svårt att gå

Får samtal om en hund som har svårt att gå på ena frambenet. Hämtar och transporterar till Evidensia Södra Djursjukhuset. // Lasse – Svenska Djurambulansen, Stockholms län

Vingskadad mås

Får samtal om en vingskadad mås. Hämtar upp och transporterar till Stockholms Vildfågel Rehab för vård. // Leif – Svenska Djurambulansen, Stockholms län

Sjuk Tornfalk

Fick samtal om en ringmärkt falk som ligger på rygg och är väldigt slö. Det visar sig vara en tornfalk. Transporterar till Fågelcentralen för undersökning och tillfrisknande. Håller tummarna för den lille! // Emma – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland.

Övergiven pilfinksunge

Får samtal om en övergiven pilfinksunge som hittats vid ett äldreboende, jag hämtar upp den och transporterar den till Fågelcentralen för värme och mat. // Emma – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland.

Skadad Måsunge

Fick ett samtal om en måsunge som några barnhöll på och peta på med en pinne. Väl framme var endast inringaren kvar och jag kunde fånga in den skadade måsungen för transport till Fågelcentralen. // Emma – Svenska Djurambulansen, Västra Götaland.