Vanliga frågor och svar

Kostar det att åka med Svenska Djurambulansen?

Att ringa oss och få hjälp med transport är helt kostnadsfritt. Vi anser att det inte ska vara en kostnadsfråga om ett djur ska få komma till vård – hos veterinär eller viltrehabiliterare. 

Svenska Djurambulansen finns till tack vare alla våra volontärer som engagerar sig helt ideellt, utan ersättning, och tack vare det ekonomiska stöd vi får från våra givare. De allra flesta som ringer oss för hjälp med transport väljer att ge en gåva och många blir, till vår stora glädje, månadsgivare.

För att vår verksamhet ska kunna fortsätta önskar vi givetvis att du som åker med oss vill stödja oss på ett eller annat sätt, utifrån dina egna förutsättningar, men det är inget krav. 

Hur finansieras verksamheten/föreningen?

Vi är en ideell förening/volontärverksamhet som är helt beroende av månadsgivande, donationer, sponsorer och gåvor. Svenska Djurambulansen har en sträng kontroll av föreningens ekonomi. Det betyder att kansliets och styrelsens ekonomiarbete löpande kontrolleras av externa konsulter (Aspia och Grant Thornton) som ej är i beroendeställning till föreningen.

Årsrevision görs av en auktoriserad revisor från Grant Thornton och en förtroendevald revisor kontrollerar styrelsens arbete under året. Du kan läsa mer om styrelsemedlemmarna och våra revisorer på vår hemsida.

Föreningen arbetar löpande med rutiner och dokumentation för att inte komma i beroendeställning till enskilda personer. Föreningen ska kunna drivas vidare i samma anda och med samma värdegrund som den en gång skapades – för att hjälpa djur i nöd.

Vart går mina pengar som jag skänker till Svenska Djurambulansen?

Alla pengar som kommer in i form av donationer, månadsgivande och sponsorpengar går till att hålla det dagliga arbetet vid liv, och att hela tiden fortsätta vidareutveckla föreningen mot att bli rikstäckande.

Våra djurambulanser rullar ungefär 12 000 mil per år/per fordon, och slitaget är stort. En bil som rullar så pass mycket kostar mycket pengar i bland annat bränsle, slitage och reparationer. Det är därför vi är oerhört noga med att hela tiden serva ambulanserna regelbundet så att de alltid är pålitliga, såväl driftpålitliga som säkra för volontärer, passagerare och medtrafikanter.

Varför har föreningen inget 90-konto?

För Svenska Djurambulansen skulle det bli en alltför hög kostnad att ha 90-konto, både med tanke på årsavgiften och vår egen administrativa hantering. Vi är en ideell förening med ganska små medel i jämförelse med de större organisationer som har ett sådant. Våra revisorer på Grant Thornton har efter nogsam beaktning därför rekommenderat att vi inte söker ett sådant konto förrän vi kommer upp i en betydligt högre omsättning.

Vart finns Svenska Djurambulansen?

Idag täcker vi hela Västra Götalands- och Stockholms län. Vår vision är att bli rikstäckande i framtiden men för att nå dit krävs stora resurser i form av både engagemang och pengar.

Som månads- eller årsgivare är man en grundpelare i vårt arbete och på så sätt kan man hjälpa oss att fortsätta vårt arbete och vidareutveckla föreningen. 

Vad behövs för att starta i nya regioner?

Svenska Djurambulansen är en relativt ung förening och vi satsar idag all energi på att bygga en stabil grund, med allt från dagliga rutiner till en ekonomisk stabilitet. Vi har ett högt tryck på de djurambulanser som vi har i Västra Götaland och Stockholm och antalet uttryckningar som vi gör ökar för varje år.

Vi vill först och främst kunna säkra framtiden för dessa regioner med allt vad det innebär. Att vi har de ekonomiska resurser som krävs för att möta behovet i Västra Götalans- och Stockholms län, att volontärerna trivs och har de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt kunna utföra sitt uppdrag samt att fordonsparken är uppdaterad.   

För att bygga vår verksamhet vidare behövs större kapital och fler eldsjälar som kan driva verksamheten, något som kan verka enkelt i tanke, men som är mycket svårt och tidskrävande i praktiken. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla föreningen för att möta det ständigt ökade behovet av våra hjälpinsatser. Föreningen utvecklas hela tiden med allt från rutiner, riktlinjer, utbildningar för volontärerna och bättre utrustning i djurambulanserna till att ha ekonomisk möjlighet att driva verksamheten i många, många år framöver.

När det gäller att starta på mindre orter så har vi tidigare haft provperioder där vi stationerat en djurambulans på mindre orter i Västra Götaland, med resultatet att (jämfört med storstad) det varit väldigt få larm och för få volontärer som kan hålla jouren rullande dygnet runt. Eftersom vi insett att behovet av djurambulans är störst i storstads-miljö, och att det finns större möjligheter att rekrytera flera volontärer där så har vi valt att fokusera runt storstäder och växa dynamiskt utifrån det.  Med dagens begränsade resurser så är det också avgörande att fler väljer att stödja vår verksamhet, som exempelvis månadsgivare eller genom att donera via swish. 

Vad ska jag göra om jag hittar ett djur som verkar bortsprunget och vilse?

Om du har hittat ett djur som verkar vilsekommet eller övergivet, men inte skadat, ska du alltid kontakta Polisen. Besök närmaste polisstation eller ring 114 14.

Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att om du omhändertar ett borttappat djur är du skyldig att anmäla det till Polisen. För att avläsa chipmärkning, kan du besöka närmaste veterinärklinik eller polisstation. Vi på Svenska Djurambulansen har inte chipläsare i våra djurambulanser. Du kan läsa mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/hittegods/upphittat-djur/

Varför har Svenska Djurambulansen inte chipläsare i fordonen?

Anledningarna till att vi inte har chipläsare är flera: Vi gör inte skillnad på märkt eller omärkt djur utan anser att alla har lika rätt till vård eller ett värdigt avslut på sitt liv.

Vi har också ett avgränsat uppdrag – att transportera sjuka/skadade djur till lämplig instans – och i det ingår inte att identifiera katt eller hund för eftersök av djurägare. Dessutom har vi erfarenhet av att det blivit fel i avläsningen vid manuell hantering, och fel djurägare har då blivit kontaktade. Det medför både många (onödiga) förtvivlade känslor och dubbelhantering.

Chipavläsning överlåter vi till polis eller veterinär/djurklinik där vi lämnar djuret. Viktigast för oss är att djuret så snabbt som möjligt får komma till vård och slippa onödigt lidande. 

Hur anmäler jag misskötsel av djur?

Svenska Djurambulansen är ingen myndighet och har därför inte befogenheter att gå in i enskilda ärenden. Misskötsel av djur ska anmälas till Länsstyrelsen och du kan göra en anmälan anonymt. På deras hemsida finns kontaktuppgifter för respektive län www.lansstyrelsen.se Vid akuta anmälningar kan man ringa till polisens växel på telefon 114 14.

Vad gör jag om jag hittar ett skadat vilt djur?

Har du hittat ett skadat vilt djur? När det gäller skadade, vilda djur så skiljer man på de stora och små. För fåglar, igelkottar och ekorrar finns det viltrehabiliterare som ibland kan ta emot dessa och de har olika tillstånd, vilket är avgörande för om och vad de kan ta emot.

Svenska Djurambulansen kan hjälpa till med att transportera skadade fåglar, igelkottar och ekorrar först när viltrehabiliterare har tagit beslut om att ta emot djuret.

Vilda djur är inte hittegods eftersom de saknar ägare och om de påträffas avlidna tillfaller de jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten. Enligt jaktförordningen är den person som kört på djuret* skyldig att göra en polisanmälan samt att märka ut platsen där olyckan skett. Det är bra att ha en viltolycksremsa i din bil, du får den gratis hos Bilprovningen.

Följ inte efter eller spåra ett skadat djur själv – Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Du måste göra en anmälan till Polisen även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

* Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och muffonfår.

Viltrehabiliterare

Stockholms Vildfågel Rehab
072-56 95 112
www.svr.nu

Lilla Vilthuset Viltrehabilitering
(hare, igelkott, ekorre, tornseglare, duvor, ugglor, hackspetsarter och alla mindre fåglar)
076-200 43 63
www.lillavilthuset.se

Fågelcentralen
0733-10 57 73
www.fagelcentralen.se

Kottecentralen
(igelkottar/ekorrar)
0733-26 19 88
www.facebook.com/Kottecentralen

Hur blir man volontär?

Rekryteringsprocessen kan se lite olika ut beroende på vilka roll man har sökt. Gemensamt för alla våra sökande är att man behöver visa upp ett utdrag från belastningsregistret, genomföra en djupintervju och lämna referenser.

Oavsett uppdrag är det viktigt att alla våra volontärer känner sig trygga i sin roll, och att de vi möter i vår verksamhet känner tillit till oss. Därför har vi en rad interna utbildningar där man får lära sig mer om organisationen, vårt arbetssätt och sådant som är viktigt för uppdraget. 

Ansökan om att bli chaufförsvolontär kan skickas in under januari respektive augusti varje år. Volontäruppdrag inom andra områden annonserar vi löpande om utefter föreningens behov. Ansökan skickas in via vår hemsida. 

Kan man praktisera hos er? (PRAO)

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot praktikanter i dagsläget. Då vi har begränsad plats i djurambulanserna och måste ha plats över till ägaren är det inte möjligt för oss att ha med praktikanter i fordonen. Det är också svårt att organisera då olika volontärer har jour varje dag. Hoppas du hittar något annat som passar!

Hur ändrar eller avslutar jag mitt månadsgivande/årsgivande?

Kontakta oss på kansliet på 0732-303331, eller mejla info@svenskadjurambulansen.se så hjälper vi dig att ändra eller avsluta ditt givande.

Jag funderar på att testamentera till er, vad är ert organisationsnummer?

Vårt organisationsnummer är: 802469-0409. Vill du veta mer är du välkommen att ringa 0732-303331. Du kan även hitta mer info på vår sida om det: Till sidan om testamente

Vi är ett företag som vill samarbeta med er. Vem kontaktar vi?

Ring eller mejla till kansliet så hjälper vi dig att få tag i rätt person. info@svenskadjurambulansen.se eller 0732-303331

Kan vi använda er logotyp i marknadsföring om vi stöttar er?

Nej. Vår logotyp får endast användas av Svenska Djurambulansen. Företag och organisationer som stöttar vår verksamhet får använda en ”Vi stödjer”-dekal som går att få både digitalt och som klistermärke. Skicka ett mejl till info@svenskadjurabulansen.se om ni önskar denna.

Jag vill annonsera i ”Djurhjältar på väg”. Hur gör jag?

Kontakta Svenska Djurambulansens annonsbyrå J2 Media, på johan.nilzen@j2media.se eller ring 031-7081636.

Jag vill ändra min adress. Hur gör jag?

Kontakta oss på kansliet på 0732-303331, eller mejla info@svenskadjurambulansen.se så hjälper vi dig att ändra eller ta bort dina uppgifter.

Jag vill ändra eller ta bort mina uppgifter i era register. Hur gör jag?

Kontakta oss på kansliet på 0732-303331, eller mejla info@svenskadjurambulansen.se så hjälper vi dig att ändra eller ta bort dina uppgifter.

Jag hittar inte “Min sida” längre?

Vi har bytt givar-system och därför finns inte denna funktion längre. Vill du ändra i dina uppgifter eller har frågor om ditt givande, kontakta kansliet på 0732-303331, eller mejla info@svenskadjurambulansen.se så hjälper vi dig.

Hittar du inte ditt svar?