Behöver du hjälp?

Vi ger dig och ditt husdjur kostnadsfri transport till veterinär.

När ska jag ringa?

Om ett husdjur är sjukt, skadat eller har avlidit, kan du ringa oss så transporterar vi djur och ägare till närmaste veterinär eller annan lämplig instans. Vi finns idag i Västra Götalands län (Göteborg) och Stockholms län.

Ring vårt larmnummer 0771–999 112 så kommer du direkt till den chaufför som kör jouren. Svenska Djurambulansen har tillstånd att transportera alla tamdjur i storlek upp till största hund. Att åka med Svenska Djurambulansen är alltid kostnadsfritt.

Olika typer av händelser

Beroende på om djuret är tamt eller vilt, så finns det olika tillvägagångssätt.

Skadat eller sjukt husdjur

Om ett husdjur är skadat, sjukt eller har avlidit och du behöver hjälp med transport till veterinär så finns vi till din hjälp. Ring vårt larmnummer 0771–999 112 så kommer du direkt till den chaufför som kör jouren.

Svenska Djurambulansen har tillstånd att transportera alla tamdjur i storlek upp till största hund. Att åka med Svenska Djurambulansen är alltid kostnadsfritt.

Djurägare (eller representant för djurägare) måste alltid följa med djuret.

Bortsprungna husdjur

Om du hittar ett till synes oskadat husdjur som har sprungit bort från sin ägare, ska du alltid kontakta Polisen.
Besök närmaste polisstation eller ring 114 14.

Ett husdjur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen, vilket innebär att om du omhändertar ett borttappat husdjur så är du skyldig att anmäla det till Polisen.

För att avläsa chipmärkning, kan du besöka närmaste veterinärklinik eller polisstation, vi på Svenska Djurambulansen har inte chipläsare i våra djurambulanser.

Övergivna husdjur eller vanvård

Misskötsel av djur, eller om det verkar övergivet av ägaren, ska anmälas till Länsstyrelsen. Det går att vara anonym vid en anmälan men då är det mycket viktigt att alla uppgifter framkommer i och med att länsstyrelsen eller polisen i sådana fall inte har någon att kontakta för tilläggsfrågor. Finns inte korrekta uppgifter om djurägare, adress etc. går det inte att fullfölja kontrollen av din anmälan.

Du hittar kontaktuppgifter för varje län på länsstyrelsens hemsida.

Om situationen är akut, till exempel pågående djurplågeri, och det inte går att nå Länsstyrelsen ska du kontakta polisen i stället.

Vilda djur

Har du hittat ett skadat vilt djur? När det gäller skadade, vilda djur så skiljer man på de stora och små. För fåglar, igelkottar och ekorrar finns det viltrehabiliterare som ibland kan ta emot dem och dessa har olika tillstånd, vilket är avgörande för om och vad de kan ta emot.

Svenska Djurambulansen har tillstånd för, och kan transportera, skadade fåglar, igelkottar och ekorrar till viltrehabiliterare. Dock är det alltid viltrehabiliterare som skall ta beslut om djuret behöver vård och om dem har möjlighet ta emot det.

Vilda djur är inte hittegods eftersom de saknar ägare och om de påträffas avlidna tillfaller de jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten. Enligt jaktförordningen är den person som kört på djuret* skyldig att göra en polisanmälan samt att märka ut platsen där olyckan skett.  Det är bra att ha en viltolycksremsa i din bil du får den gratis hos Bilprovningen.

Följ INTE efter eller spåra ett skadat djur själv – Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Du måste göra en anmälan till Polisen även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

* Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Viltrehabiliterare

Stockholms Vildfågel Rehab
072-56 95 112
www.svr.nu

Lilla Vilthuset Viltrehabilitering
(hare, igelkott, ekorre, tornseglare, duvor, ugglor, hackspetsarter och alla mindre fåglar)
076-200 43 63
www.lillavilthuset.se

Fågelcentralen
0733-10 57 73
www.fagelcentralen.se

Kottecentralen
(igelkottar/ekorrar)
0733-26 19 88
www.facebook.com/Kottecentralen