Betalningsvillkor

 

Priser

Alla priser visas i SEK. Gåvor och donationerna är ej momspliktiga, så priser är utan moms. Någon ingående moms läggs därför ej till på priset.

 

Teknisk lösning för betalningar

Svenska Djurambulansen använder Octany ( https://www.octany.se/ ) som betallösning för att hantera alla betalningar.

 

Betalningsmottagare

Svenska Djurambulansen
Org.nr: 802469-0409
Fack 2152
Box 226
75104 UPPSALA

 

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument rätt att ångra dig. Medlemskap och gåvor faller under samma bestämmelser som vilken vara som helst som man köper på internet. Du har rätt att ångra dig om du meddelar oss inom 14 dagar. Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett  tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post (Svenska Djurambulansen, Fack 1208, Kristinehöjdsgatan 9A, 412 82 GÖTEBORG) eller e-post till kansli@svenskadjurambulansen.se). Du kan använda denna blankett, men du måste inte använda den.

 

Retur- och reklamationsrutiner

Då vi inte saluför några varor som levereras så har vi heller inga rutiner för returer. För reklamation, se information under rubriken ‘Ångerrätt’.Gåvorn