Bli en djurens hjälte​

Vill du vara med och göra skillnad samtidigt som du utvecklas och blir en del av vår gemenskap?

vad det innebär

Att vara volontär

Att göra en ideell insats som volontär hos Svenska Djurambulansen, betyder att du utifrån din egen lust och vilja engagerar dig utan ekonomisk ersättning. Men du kan förvänta dig en hjärtlig miljö där vi alla delar intresset och kärleken till djur!

Svenska Djurambulansens volontärverksamhet är omfattande, och har klassats som ett av Sveriges mest komplexa verksamheter att driva. Uppdraget att ha jour dygnet runt, året runt, och endast drivas av ideella krafter är unik i sitt slag och kräver många volontärer som engagerar sig helhjärtat.

Vår värdegrund

Helhjärtat

I föreningen finns en drivkraft som vi bär med oss och som skapar möjligheter att hjälpa dem som är särskilt utsatta, speciellt med knappa resurser. Genom att engagera sig och ge det lilla extra i alla situationer kan vi också arbeta bärkraftigt och uppnå trygghet, hälsa och minska onödigt lidande.

Empatiskt

Vi möter i vårt uppdrag djur och djurägare som är extra utsatta. För att därmed främja trygghet, hälsa och minska onödigt lidande är det av extra vikt att alla volontärer har ett empatiskt bemötande mot varandra såväl som djur och djurägare.

Professionellt

Vi agerar professionellt i alla sammanhang. Vi bemöter varandra och vår omvärld med respekt och ödmjukhet. Med stolthet och framtidstro siktar vi mot en professionell och hållbar förening som skall finnas kvar om hundra år.

Hur vill du engagera dig?

Vår volontärverksamhet är uppdelad i två olika uppgifter.

Chaufförsvolontär​

Våra djurambulanser är i jour dygnet runt, året om. Föreningen drivs med hjälp av alla våra fantastiska chaufförsvolontärer, som turas om i pass där varje chaufförsvolontär har ett minimikrav på 2 dygn per månad. När man har jouren har man en larmtelefon och djurambulansen med sig hemma hos sig själv om/när man inte är ute på larm, så det är därför viktigt att du har tillgång till parkering nära ditt hem. 

För att vara chaufför i Svenska Djurambulansen krävs:

Utbildning inom djurvård är meriterande, dock ges de utbildningar som krävs (ex. Akutdjursjukvård och vilthantering) för att bli chaufförsvolontär.

Vi tror att du som person är lojal, empatisk och har en fingertoppskänsla för människor och djur i kris. Vi tror att du brinner för att kunna hjälpa till och en stark vilja att göra det på ett professionellt sätt. Du kommer ingå i ett större team av volontärer som ses tillsammans en gång i månaden på volontärsmöte då rutiner, nyheter och annat smått och gott tas upp.

Ansvarspost

Svenska Djurambulansen har ett av Sveriges svåraste volontäruppdrag. Med 120 volontärer och dygnet-runt-jour ställer det höga krav på verksamhetsledningen och administration som hos oss också utförs av volontärer. Våra ansvarsposter (och stödfunktioner) ser till att den dagliga verksamheten med schemaläggning, rekrytering, planering och utbildning löper på och samtidigt finns som stöd och motivering för våra chaufförsvolontärer.

Att ha en ansvarspost inom Svenska Djurambulansen är givande, roligt och oerhört lärorikt. Men det innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Det är därför viktigt att du som söker känner dig engagerad i föreningens mål och visioner samt är beredd att lägga tid och energi för att leda föreningen framåt.
Våra olika områden för ansvarsposter:​