Inledning 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur Svenska Djurambulansen hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på personuppgiftsansvarig.

Svenska Djurambulansens insamling av personuppgifter 

Svenska Djurambulansens uppgift är att verka för djur i nöd. Vi får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till dig som givare, enstaka som återkommande, är därför väsentlig för att vi ska kunna rädda djur i nöd. 

Om du till exempel skänker en gåva till oss eller ansöker som volontär, så kan Svenska Djurambulansen komma att samla in dina personuppgifter. 

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att:

(a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

(b) tillvarata Svenska Djurambulansens rättsliga intressen

(c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Information om Svenska Djurambulansens behandling av personuppgifter

När ditt samtycke krävs för behandling ska Svenska Djurambulansen alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke.

Om du upplever att du inte har fått tillräckligt information om behandlingen av dina personuppgifter, mejla oss på kansli@svenskadjurambulansen.se 

Vilka uppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till vår jourverksamhet, de ärenden som Svenska Djurambulansen får i uppdrag samt vår medlems- och givarservice/rekrytering.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Svenska Djurambulansen lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande avtal, dels med samtycke och dels med Svenska Djurambulansen berättigade intresse som rättslig grund.

Gåvogivare och insamling

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, adress och e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också komma att behandla ditt personnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro.

I samband med Svenska Djurambulansens insamlingsarbete registreras vilka som vill/har skänkt en gåva, vill ha information från Svenska Djurambulansen, beställa material eller vill stödja Svenska Djurambulansens verksamhet ideellt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är det uppgifter som lagras i vårt givarregister. I första hand hämtar Svenska Djurambulansen in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via t.ex. en samarbetspartner. De uppgifter man själv lämnar sker oftast via ett anmälningsformulär.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Svenska Djurambulansen kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Personuppgifter kan lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Svenska Djurambulansens räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet såsom IT-leverantörer eller leveranstjänster. Det är dock alltid Svenska Djurambulansen som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Svenska Djurambulansen har instruerat dem om. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att

(a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten

(b) tillvarata Svenska Djurambulansens rättsliga intressen

(c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Var behandlas dina personuppgifter?

Svenska Djurambulansen strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Svenska Djurambulansen vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter som registrerad

Säga nej till direktmarknadsföring

Om du inte vill att Svenska Djurambulansen kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till vårt kansli kansli@svenskadjurambulansen.se

Rätt till information

Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Svenska Djurambulansen behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag) kostnadsfritt, en gång per år. Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till:

Svenska Djurambulansen
Fack 1208
Kristinehöjdsgatan 9A
412 82 GÖTEBORG

Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Återkalla ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss via personuppgifter@svenskadjurambulansen.se

Behandling av barns personuppgifter

Svenska Djurambulansen samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Svenska Djurambulansen rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.

Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 års ålder som har lämnat personuppgifter till Svenska Djurambulansen, kan du kontakta oss via info@svenska djurambulansen.se om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

Information om kakor (cookies) och annan teknik

Uppdaterad information om hur Svenska Djurambulansen använder kakor och liknande teknik och om hur du kan hantera kakor (cookies) på dina egna enheter ska alltid finns publicerad på webbplatsen. 

Säkerhetsåtgärder

Svenska Djurambulansen vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Förändringar av integritetspolicy

Om denna integritetspolicy ändras kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på svenskadjurambulansen.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Om vi genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan vi också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på svenskadjurambulansen.se.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till: kansli@svenskadjurambulansen.se