Bakom kulisserna: De stöttar chaufförsvolontärerna i deras arbete

Det är inte alla roller och arbeten inom Svenska Djurambulansen som syns utåt. Men de är alla lika viktiga för att verksamheten ska fungera och att såväl inringare och djur som volontärer ska känna sig trygga vid varje interaktion med Svenska Djurambulansen.

Daniela Fredriksson har just en sådan roll. Hon är sedan två år tillbaka chaufförsamordnare i Västra Götaland, efter att i två år innan dess arbetat som chaufförsvolontär – något hon också fortsatt med. Som chaufförsamordnare är hon en av de första som nya chaufförsvolontärer får kontakt med, och hon är en viktig del av deras väg in till verksamheten.

Så snart rekryterarna är klara med att ha valt ut en ny chaufförsvolontär så kontaktar Daniela denne för start av onboarding. Det är en process som förbereder den nya volontären för sin roll mycket grundligt. Arbetet görs tillsammans med Cornelia, och i Stockholm arbetar Susanne i samma roll.

– Vi startar med ett inledande samtal och skriver avtal med den nya chaufförsvolontären. Sedan ser vi till att de får kontakt med garderobsansvarig för kläder och schemaläggare för att boka sitt första pass, berättar Daniela.

Under den nya chaufförsvolontärens första 6 månader är Daniela och de andra chaufförssamordnarna en nära kontakt under flera olika steg. Till exempel så ringer de upp inför personens första pass och ser så att de mår bra och känner sig redo, och även efter passet för att höra om allt gått bra och om det finns några frågor.

– Efter det första passet har vi som rutin att boka in en avstämning tre månader senare. Här får chaufförsvolontären berätta hur det känns i rollen, säger Daniela.

När ytterligare tre månader har passerat är det dags för den sista avstämningen. Men chaufförsvolontären är alltid välkommen att kontakta sin chaufförssamordnare när än de känner att de behöver – såväl under sin sex månader långa onboarding som efter. Rollen innefattar även offboarding, alltså avstämning när en chaufförsvolontär väljer att sluta.

Daniela berättar att det är tack vare att hon själv har erfarenhet av att köra djurambulansen, hennes sociala personlighet och hennes förmåga att samarbeta med flera avdelningar samtidigt som gör henne till en bra chaufförssamordnare.

En annan volontärsroll som också är mycket viktig har Anders Lundqvist som är jourstöd för chaufförsvolontärerna i Stockholm. Han arbetar tillsammans med Per och Nina som är ansvarig för jourstöd i länet. Anders resa i Svenska Djurambulansen började 2020 när han bestämde sig för att bli chaufförsvolontär. När han blivit varm i kläderna kände han att han ville göra mer för verksamheten.

– Jag arbetar till vardags som säkerhetskonsult och har erfarenhet av krisledning. Då jag är van vid att möta människor i kris, exempelvis rånoffer, kändes jourstöd som en perfekt roll för mig, säger Anders.

Jourstödet är, precis som det låter, till för att stötta de chaufförsvolontärer som har jouren. Det kan handla om att de behöver prioritera mellan två larm och önskar rådgivning, att en hotbild uppstått som de behöver hjälp med, eller att de kommit fram till ett djursjukhus som har intagningsstopp och snabbt behöver hitta ett annat djursjukhus att ta sig till. Men det kan också handla om specialfall där Svenska Djurambulansen samarbetat med Polisen och efteråt behöver hjälp med hur man fyller i nödvändiga blanketter korrekt.

Som jourstöd i Västra Götaland arbetar Christian Aronsson tillsammans med Gunnar och Per. Han berättar att många av chaufförsvolontärerna genom gedigen utbildning klarar sig utmärkt själva, men att det finns tillfällen som utbildningen inte kan förbereda en på.

– Vi hjälper inte bara till att reda ut larm, utan vi finns också till för de chaufförsvolontärer som vill ha stöd och någon att prata med efter ett jobbigt larm, säger Christian.

Såväl Christian som Anders är aktiva som chaufförsvolontärer i föreningen. Båda berättar att det är ett måste att ha den erfarenheten, att veta hur arbetet fungerar i grunden, för att kunna agera som ett bra jourstöd till sina volontärskollegor. Två andra viktiga egenskaper är att man kan hålla sig lugn även i stressade situationer, och att man är lösningsorienterad. ”Vi lämnar aldrig något ogjort” är ett motto som jourstöden arbetar efter.

– Chaufförsvolontärerna är alla mycket duktiga. De får en väldigt bra utbildning och har en manual till hjälp när de kör, men ibland kommer det unika fall som kan vara lite klurigare. Då finns vi här och kan bidra med en ny synvinkel. Vi är lite av den klassiska livlinan ”Ring en vän”, helt enkelt, beskriver Anders.

Arbetet inom Svenska Djurambulansen består av många olika funktioner även utöver dessa, och med tiden blir funktionerna allt fler i takt med att nya behov dyker upp. Varje del, hur osynlig den än må vara utåt, behövs för att säkerställa trygghet såväl inom verksamheten som ut mot de som behöver hjälp.

– Utan dessa olika stöd vi har runt om i föreningen skulle vi fungera mycket sämre. Det är tack vare allas olika engagemang som Svenska Djurambulansen kan verka för djur och djurägare i nöd, säger Daniela.

Text: Martina Svensson

Foto: Linda Otterstedt