Testamentera

Länge leve engagemanget för djur i nöd! Ditt arv kan hjälpa djur i generationer. Genom att testamentera till Svenska Djurambulansen lever ditt engagemang för djur i nöd vidare. Här har vi samlat information om hur du går tillväga.

Hur går jag tillväga?

Ett testamente måste uppfylla flera kriterier för att vara giltigt. Nedanför finns en steg-för-steg-guide, och det finns även fyra mallar som du kan ladda ner och använda.

Så upprättar du ditt testamente, steg för steg:

Listan är för din egen skull och behöver inte bifogas till ditt testamente, eftersom dina tillgångar kan ändras med tiden.

Hur vill du att dina tillgångar ska delas upp? Du behöver inte specificera vem som ska få vad. Du kan välja att ange andelar av viss tillgång eller av dina totala tillgångar.

Saknar du personnummer till arvtagaren, ange då er relation och andra uppgifter, t ex adress. Är Svenska Djurambulansen arvtagare, då anger du organisationsnummer 802469-0409.

Skriv under med dagens datum och din egna signatur

Två vittnen ska bevittna din namnteckning vid samma tillfälle genom att underteckna testamentet.

Hitta en trygg förvaringsplats.

Beställ information

Fyll i formuläret så skickar vi information om testamente med posten