Will & Wera

Will Wright är initiativtagare och grundare till föreningen som startades år 2008. Det var han som körde djurambulansen under de första åren, och för att hylla honom namngav föreningen en djurambulans i hans ära.

År 2011 kom Camilla Larsson in i föreningen och ett år senare ombildade hon tillsammans med några andra volontärer föreningen “Djurambulansen” till “Svenska Djurambulansen”. Föreningen fick därmed en större kostym!

Målet var att omvandla den lilla lokala föreningen till en rikstäckande organisation, vilket krävde nya krafter i styrelsen och ombildning av stadgar som mer syftade på det större ändamålet.

Eftersom namnet Camilla var upptaget som registreringsskylt valde vi att döpa en av våra djurambulanser till minne av Camillas högt älskade franska bulldogg Wera som gick bort år 2019.